Marketingová Strategie

Další kroky pro úspěch v online světě

Pomůžeme vám proměnit chaotické marketingové kampaně v komplexní strategii, která vám přinese vyšší efektivitu a nové zákazníky a pomůže vytvořit dlouhodobou konkurenční výhodu.


S marketingovou strategií získáte konkrétní plán aktivit, které budou pro váš marketing účinné. Přijdeme s novými nápady a určíme, na co se zaměřit nejdříve.

Ušetříte peníze a čas, který byste strávili tím, co vám funguje nebo nefunguje, a vyhnete se neefektivně investovanému rozpočtu. Dozvíte se, na co se zaměřit a co kdy dělat, abyste dosáhli maximálních výsledků.

S čím vám pomůže marketingová strategie od Top Digi Marketingu:

Odlišení od konkurence

Vycházíme z vašich cílů, produktu, možností a konkurenčních výhod. Pomůžeme vám odlišit se od konkurence na webu i v komunikaci.

Marketingový směr

Na základě analýzy současného stavu, konkurence, cílů a našich zkušeností vám doporučíme nejvhodnější marketingové kanály.

Konkrétní plán

Společně vytvoříme konkrétní plán, který promění váš marketing v dlouhodobou konkurenční výhodu. Budete znát své priority a budete vědět, co vám konkrétní části plánu přinesou.

Dohled a pomoc

Doporučíme vám vhodné odborníky a dodavatele pro realizaci marketingu a rádi dohlédneme na průběh, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Jak zvolit nejvhodnější strategii?

Analýza současné situace

Abychom mohli marketing nasměrovat tím nejlepším směrem, musíme podrobně znát váš projekt, jeho silné a slabé stránky, vizi, možnosti, cíle a zákazníky.

Analýza dočasného marketingu

Analyzujeme, jak jste dosud pracovali s marketingem. Zhodnotíme, co se vám osvědčilo a co ne. Díky tomu se vyvarujete chyb, kterých jste se dosud dopouštěli.

Vylepšení webových stránek

Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, musíme věnovat pozornost také vašim webovým stránkám. Proto vám doporučíme, co na něm změnit a vylepšit.

Analýza konkurence

Základem je znalost konkurence. Jak dělají marketing ostatní v oboru? Co jim přináší zákazníky a kde získávají návštěvnost? Podívejme se jim na zoubek.

Nejvhodnější marketing

S ohledem na váš projekt a zákazníky vybereme nejvhodnější marketingové kanály, které vám pomohou co nejefektivněji dosáhnout vašich cílů.

Konkrétní plán

Sestavíme pro vás konkrétní marketingový plán včetně stanovení priorit, jednotlivých kroků a časového harmonogramu. Díky tomu budete mít jasnou představu, kde začít.

Dohled nad prováděním

Doporučíme vám osvědčené dodavatele a specialisty a dohlédneme na realizaci jednotlivých činností. Můžeme se také ujmout realizace a aktivně pro vás dělat marketing.

Co vám přinese marketingová strategie

Marketingovou strategii pro vaši společnost nebo projekt představíme v přehledném dokumentu.
Konkrétně popíšeme všechna doporučení pro zlepšení vaší stávající propagace.

Odhalíme vaše silné stránky, které ještě více vyzdvihneme, a vaše slabé stránky, které se budeme snažit minimalizovat.
Identifikujeme nové kanály pro vaše webové stránky a připravíme pro ně optimalizované typy obsahu, které zaujmou vaše potenciální zákazníky.

Všem doporučeným změnám přiřadíme konkrétní prioritu a vytvoříme přehledný harmonogram činností, které vám pomohou marketing rozjet.

Po odevzdání vám ponecháme dostatek času na prostudování celé strategie a budeme vám k dispozici pro případné doplňující dotazy.


Rádi se s vámi poté sejdeme a pomůžeme vám najít nejlepší cestu k samotné realizaci, na které se můžeme komplexně podílet.

Nebo se do realizace můžete pustit sami s naším částečným zapojením – vytvoříme pro vás konkrétní texty, nastavíme vybrané nástroje, vylepšíme váš web s ohledem na SEO nebo vám jen budeme k dispozici v rámci konzultací, když to budete potřebovat.

Získejte od nás více informací!

Přidej se k nám do rodiny!

Úspěšně! 🙂 Ops! Něco se pokazilo, zkus to prosím znovu...